Naast de sponsoring-inkomsten tijdens de sinterklaasperiode, zijn we afhankelijk van sponsoring en donaties. Op deze manier helpen diverse partijen in de stad de stichting en dragen eraan bij dat het jaarlijkse Sint Nicolaasfeest ieder jaar weer doorgang kan vinden.

Wilt u ook doneren dan kunt u dat doen door een bedrag naar wens over te maken op;
NL78RABO0184348994
o.v.v. donatie